Antropoloog Gezocht

20/04/2021

Waarom ik een boek schreef over de kracht van antropologie

In juni 2020 kwam het boek Antropoloog Gezocht uit. Ik schreef het uit liefde voor mijn vak en en omdat veel grote vraagstukken in de samenleving om een antropologisch perspectief vragen, ja bijna schreeuwen.

Liever als pdf lezen? Download het artikel hier.

Neem Corona en de sociaal-maatschappelijke impact, maar ook de gedragscomponent bij het bestrijden ervan. En natuurlijk de verduurzaming van onze economie en samenleving, evengoed een technologisch vraagstuk als een sociale transformatie en een cultuurverandering.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. De zorg, ons onderwijs, de ongelijkheid toenemende polarisering in de samenleving, hoe we ons verhouden tot Europa, de oplossingen voor al deze grote vraagstukken worden beter als je er door de bril van de antropologie naar kijkt. 

Verandering gaat over mensen

Want uiteindelijk gaat iedere verandering over mensen, over gedeelde overtuigingen, waarden en gedragsnormen. Die hebben de neiging te stollen in allerlei vormen zoals logo’s, afspraken, protocollen, werkprocessen en beleid, in wagenparken, en de inrichting van kantoorpanden. En in ongeschreven, onbewuste en impliciete culturele afspraken en spelregels die je met elkaar hebt. Zo doen wij dat hier.

Dan is het handig te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Hoe ze wonen, werken, reizen, leven. Hoe ze betekenis geven aan hun wereld. En dat is precies waar antropologen goed in zijn.

Betere verhalen vertellen over antropologie

Toen ik afstudeerde werd de antropologie als vakgebied vaak over het hoofd gezien of niet serieus genomen om in dit soort vraagstukken te betrekken. Dat kun je de ander kwalijk nemen, maar je kunt ook betere verhalen over jezelf vertellen en laten zien waarom en hoe je relevant kunt zijn.

En dat is precies waarom ik samen met Masja Cohen en Laurens Bakker het boek Antropoloog Gezocht schreef. We staan als samenleving voor een serie gigantische vraagstukken en daar kunnen we maar beter al onze kennis en kunde voor inzetten. Zeker ook die van antropologen.