Onze Roots

Onze roots liggen in de Culturele Antropologie, de studie van andere culturen en de betekenis die groepen mensen aan de wereld om zich heen geven. Antropologen bestuderen betekenis. Antropologie maakt vreemd wat vertrouwd is en vertrouwd wat vreemd is.

De corporate antropologie kijkt met dezelfde antropologische bril en fascinatie naar organisaties en bedrijven. Om ten diepste te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Om meer te zien, beter te praten en slimmer te veranderen.

Corporate antropologie

Iedere verandering gaat over mensen. Ontwikkelingen in de maatschappij. Organisatieverandering. De energietransitie. Technologische innovatie. Dan is het handig te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Hoe ze wonen, werken, reizen, leven. En dat is precies waar antropologen goed in zijn.

Antropologen zijn gespecialiseerd in het begrijpen van mensen. We onderzoeken waarom mensen doen wat ze doen, en kijken dan het liefst naar mensen in groepsverband. Over de betekenis die een groep mensen aan de wereld om zich heen geeft. Cultuur zit tussen mensen, in de relaties gebeurt het.

Beter kijken

De papieren (door mensen ingevulde) werkelijkheid verschilt vaak van de echte werkelijkheid. Mensen doen nou eenmaal iets anders dan ze (vaak) zeggen te doen. Daarom is kwalitatief onderzoek zo’n krachtige onderzoeksmethode. Antropologen bestuderen relaties tussen mensen, lezen tussen de regels door, horen dat wat niet gezegd wordt en beschouwen alles als informatie. De inrichting van de kantoorruimte, het contact in een inkooptraject, de rondslingerende brochures in de publieke ontvangsthal en de spanning voorafgaand aan een meeting. Alles is informatie.

Beter praten

Door oprechte interesse voor en nieuwsgierigheid naar anderen, ga je die ander veel beter begrijpen. Veranderen gaat over herordenen. Opnieuw betekenis geven. Daar hebben mensen een bijzonder nuttige uitvinding gedaan die al duizenden jaren functioneert, de dialoog. Niet met meer papier en bureaucratie, met meer beleidsplannen en van bovenaf opgelegde KPI’s. Die zijn de resultante van de verandering, niet het begin. Beter leren luisteren naar de minderheidsstem, om een grotere perspectievenrijkdom te hebben, wijzere besluiten te kunnen nemen en gedoe te voorkomen. Cultuur bouw je in dialoog.

Beter veranderen

Uiteindelijk gaat iedere verandering over mindset, gedrag, gewoonten en ongeschreven regels. En over cultuur. Verandering betekent dat het oude verdwijnt maar dat het nieuwe er nog niet is. Het ongemakkelijke ondertussen waarin onduidelijk is welke spelregels gelden, noemen we de liminale fase. Antropologen zijn er bij uitstek goed in te helpen begrijpen wat er gebeurt en het proces van opnieuw betekenis geven te begeleiden. Dat vraagt namelijk om ruimte voor goede, vaak spannende en soms schurende dialogen waarin mensen met elkaar betekenis geven aan de nieuwe werkelijkheid. Veranderen zonder magie is kansloos.

Beter kijken. Beter praten. Beter veranderen. Want iedere verandering gaat over mensen.