privacy verklaring

Download Privacy Verklaring (pdf)

Green Culture Lab kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Green Culture Lab, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Green Culture Lab verstrekt. Green Culture Lab kan de volgende persoonsgegevens verwerken.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM GREEN CULTURE LAB UW GEGEVENS VERWERKT

Green Culture Lab verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG GREEN CULTURE LAB GEGEVENS BEWAART

Green Culture Lab bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Green Culture Lab verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Green Culture Lab maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Green Culture Lab gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Green Culture Lab te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Green Culture Lab heeft hier geen invloed op. Green Culture Lab heeft Google geen toestemming gegeven om via Green Culture Lab verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@greenculturelab.com. Green Culture Lab zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Green Culture Lab neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Green Culture Lab verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Green Culture Lab op via info@greenculturelab.com.

www.greenculturelab.com is een website van Green Culture Lab, en is als volgt te bereiken:

POSTADRES/VESTIGINGSADRES:

C. van Maasdijkstraat 62
3555 VP Utrecht

Kamer van Koophandel: 85047880
Telefoon: 06-19792849
E-mailadres: info@greenculturelab.com

Download Privacy Verklaring (pdf)