Green Culture Canvas

21/12/2022

Het begrijpen van cultuur wordt makkelijker als je niet oordeelt, en probeert de interne logica te achterhalen. Waarom doen de mensen in deze groep wat ze doen?

Edgar Schein heeft een bruikbaar model ontwikkeld om cultuur gestructureerd te beschrijven of kwalitatief te meten. Hij formuleert per hoofdvraag (extern bestaansrecht en interne afstemming) een aantal items waarop iedere groep antwoorden heeft te vinden. Dat hebben wij verwerkt tot een canvas om mee te werken, het Green Culture Canvas, met per item vragen die je helpen om te komen tot een beschrijving van de organisatiecultuur.

De beschrijving en duiding die dat oplevert zou je kunnen zien als een cultuurfoto. Zo’n foto geeft niet alleen zicht op de mozaïek van micro-stories maar ook op hoe schijnbaar losstaande gebeurtenissen onderdeel van hetzelfde terugkerende patroon zijn. Dat geeft diepgaand inzicht en logische verklaringen voor wat er gebeurt. Bovendien krijg je zicht op polariteiten in de organisatie, spanningsvelden die je niet kunt oplossen maar wel moet managen.

Meer weten?
Lees hier hoe wij een cultuurscan aanpakken. Of cultuurverandering begeleiden.
Lees meer in dit artikel ‘Organisatiecultuur meten. Onzalig idee of goed plan?’

Meer lezen?
Dan zijn deze boeken een fijn begin.

  • Bohm, David – On Dialogue (1996)
  • Braun & Kramer – De Corporate Tribe (2015)
  • Johnson, Barry – Polarity Management (1996)
  • Schein, Edgar – De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming (2000)