WereldKidz

DE VRAAG

We hebben twee keer, in een groep van rond de acht mensen,  in een meerdaagse sessie met Green Culture Lab samengewerkt. De eerste keer rondom het thema Anders Organiseren van ons onderwijs en de tweede keer rondom het thema Ouderbetrokkenheid.

Beide keren wilden we eerst een grondige analyse maken voordat we naar ontwikkelkansen gingen. Van te voren is het goed voorbereid door een kleine groep, waardoor het goed afgestemd was op onze vraagstelling.

DE IMPACT

Onder leiding van Walter hebben we dit met een corporate antropologische bril gedaan. Dit heeft diepgang gebracht in de analyse en de duiding ervan en dat vonden we erg waardevol.

Het meest helpend bleek het om een bekend probleem vanuit een andere bril of invalshoek te bekijken, waardoor we patronen leerden duiden en ons bewust werden hoe we deze zelf in stand hielden maar ook hoe we ze kunnen doorbreken en veranderen.  

ONZE ERVARINGEN

“Het in kaart brengen van de huidige situatie en het vaststellen van de gewenste situatie maakt dat je samen eenduidige taal en beelden moet vinden. Vandaar uit zijn we zelf verder gegaan om het door te vertalen in de organisatie. 

Ga het avontuur aan en ben je bewust dat dit iets vraagt van de bereidheid van de deelnemers op een andere manier met elkaar aan de slag te gaan.”

Lotteke de Kruijff, directeur onderwijs Wereldkidz
WereldKidz

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Contact