Boek: Herstelrecht door de ogen van...

05/09/2022

Waarom we betere conflicten moeten hebben om een duurzame samenleving te bouwen. – Lessen uit de corporate antropologie en restorative justice voor het oplossen van de klimaatcrisis.

Walter Faaij schreef een hoofdstuk in het boek ‘Herstelrecht door de ogen van…’

Deze bijdrage leidde tot het onverwachte inzicht dat er een grote kruisbestuiving zou kunnen bestaan tussen de vakgebieden corporate antropologie en restorative justice. De combinatie van deze vakgebieden toegepast op het klimaatvraagstuk biedt nieuwe oplossingen voor de maatschappelijke transitie die nodig is om nieuwe, passende en duurzame antwoorden te vinden voor wat misschien wel de grootste uitdaging van deze tijd is.

Dit hoofdstuk leidt van antropologie, cultuur en verschillen tussen mensen via klimaatverandering, de schade, de veroorzakers en de slachtoffers naar restorative justice en het kampvuurgesprek als sociale innovatie, om te eindigen bij de Deep Democracy als tool voor het hebben van goede conflicten, moedige gesprekken die de basis vormen voor wijze besluiten en betere oplossingen.

Over het boek:
Herstelrecht, oftewel restorative justice, is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR), waarbij de betrokken partijen in staat worden gesteld om hun conflicten zo veel mogelijk zelf op te lossen, ook als die conflicten uit misdaad zijn ontstaan. Het herstellen van schade staat hierbij centraal; daarbij kan worden gedacht aan materiële en immateriële schade alsook relationele en morele schade. Vooralsnog krijgt herstelrecht vrijwel uitsluitend aandacht binnen de rechtswetenschap en de criminologie.

Deze bundel legt niet alleen de basis voor een meer multi- en interdisciplinaire doorontwikkeling van herstelrecht, maar ook voor een meer herstelgerichte benadering binnen andere vakgebieden en domeinen. De 27 bijdragen in deze bundel laten namelijk niet alleen zien dat de theorie en de praktijk van herstelrecht verrijkt kunnen worden van uit andere disciplines dan de rechts wetenschappen de criminologie, maar ook dat de filosofie achter en de uitgangspunten van herstelrecht een meerwaarde kunnen hebben binnen andere vakgebieden en domeinen dan de rechtswetenschap en de criminologie.

Nederlands Paperback 9789462362727
Druk: 1 april 2022 565 pagina’s
Auteur: Jacques Claessen Anneke van Hoek

Klik hier om het boek te bestellen.