Building cultures of sustainability

Green Culture Lab helpt bedrijven en organisaties bij het verankeren van duurzaamheid in de vezels, de haarvaten, het DNA. Omdat duurzaamheid een cultuurvraagstuk is.

Verduurzaming is niet alleen een technologische en een business uitdaging, maar vraagt ook om een mindshift, gedrags- en cultuurverandering. Met inzichten en tools uit de corporate antropologie is het makkelijker cultuur veranderen.

Verduurzaming vraagt om het herzien van de standaard keuzes die in het systeem ingebakken zijn en die we allemaal heel logisch vinden. Gewoonten die zo volkomen logisch zijn voor een groep mensen dat ze cultuur zijn geworden: ‘zo doen wij dat hier’.

Dan is het handig de grammatica te begrijpen van hoe duurzaamheid en organisatiecultuur met elkaar samenhangen. En welke culturele vraagstukken en dilemma’s je daarbij hebt op te lossen. En misschien wel het allermoeilijkste: het vraagt om het veranderen van de ongeschreven regels.

Green Culture Lab helpt bedrijven en organisaties bij het bouwen van een duurzaamheidscultuur. Een organisatie verduurzamen is cultuur bouwen. Building cultures of sustainability.Laatste blog · Hoe de #klimaatspijbelaars cultuur veranderen

11 februari 2019 ― De jongeren die morgen uit heel Nederland afreizen naar het Malieveld om daar hun stem te laten horen, maken veel discussie los. In essentie gaat het over deze vraag: wie bepaalt wat normaal is? Een machtsvraag. En juist dan is die rebelse energie nodig. Want als het makkelijk was geweest om te veranderen, dan was het allang geregeld. Klimaatspijbelaars, I’m with you.

Lees het hele artikel


Het succes van MVO hangt voor 60 procent af van de cultuur binnen de organisatie, de mindset en het gedrag van individuen. ― prof. dr. André Nijhof