Diensten · Cultuurscan

Duurzaamheid gaat over mensen en hun gedrag, over een mindshift en over het integreren van duurzaamheid in het DNA. Duurzaamheid gaat over cultuur. Dan helpt het om te begrijpen hoe je bedrijfscultuur in elkaar zit en welke rol duurzaamheid daarin heeft.

Een cultuurscan geeft inzicht in de krachten die het bestaande (oude) gedrag stimuleren: de onbewuste drijfveren, gewoonten, ongeschreven regels, routines en gedragspatronen. Het legt de dilemma's in de organisatie bloot en biedt zodoende aanknopingspunten om die te managen en een organisatiecultuur te bouwen waarbij duurzaamheid een krachtig uitgangspunt is.

Mensen doen namelijk niet zomaar iets. Gedrag heeft altijd een lokale oorsprong en is gebaseerd op oplossingen die ooit hun nut hadden. Antropologen zoeken naar terugkerende patronen in de organisatie die verklaren waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Verschillen tussen mensen en teams gebruiken om een verandering op gang te brengen. Vanuit een goed begrip van duurzaamheid in de organisatie, kun je veranderstrategieën ontwikkelen en interventies plannen. 

Van binnenuit begrijpen

Antropologen zijn op zoek naar de ongeschreven regels, kijken naar wat niet geschreven staat en luisteren te horen wat niet gezegd wordt. Achterhalen de interne logica. Neutraal en zonder oordeel, maar om te begrijpen. Want mensen doen nooit zomaar iets. 

Gestructureerde interviews maar ook informele gesprekken bij de waterkoeler en hangen bij de koffie automaat. Door de gangen lopen, meedoen aan vergaderingen, hangen bij de koffieautomaat en de roddel op de gang oppikken. Als klant wachten in de lobby, meelunchen met de werkvloer. Vergaderstukken verzamelen, analyse van het prikbord op de gang, de inrichting van kantoor- en vergaderruimtes. Op zoek naar de hotspots en de plekken waar het schuurt, want juist daar zit de culturele informatie.

In dit artikel over corporate antropologie gaan we dieper in op het nut om door de bril van een antropoloog te kijken. Uiteindelijk gaat iedere verandering over mensen. Dan kun je maar beter begrijpen waarom ze doen wat ze doen.

Potentiële onderzoeksvragen 

Hoe is duurzaamheid ingebed in de missie en visie, hoe worden resultaten gemeten? Welke middelen worden toegekend aan duurzame maatregelen, en worden medewerkers financieel beloond als ze de doelen halen op het gebied van duurzaamheid? Op welke manier wordt er bijgestuurd? Hoe wordt er over duurzaamheid gesproken? Waar zijn mensen trots op, waar schamen ze zich voor? Over welke afdeling worden grappen gemaakt? 

Patronen herkennen

Antropologen zoeken naar terugkerende patronen in de organisatie die verklaren waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Mensen doen namelijk niet zomaar iets. Gedrag heeft altijd een lokale oorsprong en is gebaseerd op oplossingen die ooit hun nut hadden.

Het combineren van losse gebeurtenissen uit alle niveau's en van alle plekken in de organisatie, leiden vaak tot diepgaand inzicht en een logische verklaring voor wat er gebeurt. Die losse gebeurtenissen zitten in de verhalen, ervaringen, de muren en zijn microverhalen die met elkaar gecombineerd het macroverhaal en fractale patroon laten zien. In het klein zie je wat er in het groot gebeurt.  

Het verhaal van de organisatie ontrafelen. Zoeken naar de fractale patronen. De mozaïek van verhalen combineren tot een gedeeld beeld over de organisatiecultuur. Zodat het makkelijker wordt om richting te houden of een nieuwe te kiezen. 

Dit levert een cultuurscan op

  • cultuurdiagnose in beeld en verhalen
  • diagnose en interventie tegelijkertijd
  • diepgaand inzicht in cultuurpatronen, drijfveren, collectief gedrag, ongeschreven regels, beleving, perceptie, en emoties
  • identificatie van de kracht en zwaktes
  • het startpunt voor een veranderstrategie

Vanuit een goed begrip van duurzaamheid in de organisatie, kun je veranderstrategieën ontwikkelen en interventies plannen. Alles gericht op het verankeren van duurzaamheid in het DNA van de organisatie.


Neem contact op via onderstaand formulier