Lezingen · Storytelling voor Green Cultures

Een sterk verhaal heeft meer impact dan de juiste cijfers in een spreadsheet zetten. Voor de transitie naar een duurzame, inclusieve wereld hebben we betere verhalen nodig. Deze lezing geeft je inzicht in de kracht van een goed verhaal en concrete handvatten om zelf sterke verhalen te gaan vertellen.

Groenland, of het marketing effect van een goed verhaal

De naam van het eiland ‘Groenland’ is een ijzersterk verhaal. Omstreeks het jaar 980 werd Erik de Rode voor drie jaar verbannen van IJsland. Hij vond nieuw land, ruig, ijzig en koud. Om het daar te redden had Erik de Rode mede-pioniers nodig. Hij doopte het nieuwe land ‘Groenland’, keerde na zijn verbanning terug naar IJsland en vertelde wie het maar horen wil over hoe vruchtbaar en leeg dit nieuwe land was (hoewel de lokale Inuït daar al eeuwen woonden). Met 300 pioniers keerde Erik terug naar Groenland en bouwde hier een bloeiende samenleving. De kracht van een goed verhaal in één woord: Groenland.

Een verhaal als mentaal frame

In onze wereld heeft niks betekenis van zichzelf. Wij geven met elkaar betekenis aan plaats, tijd, gebeurtenissen, ervaringen en relaties. Die betekenis bouwen en verspreiden we met verhalen. Verhalen zijn als een mentaal frame, een perspectief op de werkelijkheid. Was Nelson Mandela een terrorist, vrijheidsstrijder of vredesstichter? Zijn windmolens een economische kans, noodzakelijk voor duurzame energievoorziening of horizonvervuiling? Goedkope vliegreizen: sociaal-economische vooruitgang of ecologische ramp? De antwoorden hangen van je mentale frame af. 

Door verhalen kunnen we samenwerken

Het prachtige boek Sapiens van Yuval Noah Harari leert ons dat mensen kunnen praten over dingen die niet bestaan. Daardoor konden mythes, legenden, heldenverhalen, goden en religie ontstaan. En daardoor kunnen mensen samenwerken met andere mensen, zelfs als we hen nog nooit gezien hebben. Door gedeelde verhalen kunnen mensen samenwerken. 

“Je krijgt een aap heus niet zover dat hij je een banaan geeft door hem oneindig veel bananen in het hiernamaals te beloven. Bij mensen lukt dat wel”. (Yuval Noah Harari)

Een nieuw verhaal verandert de wereld

We denken dat het verhaal verandert als gevolg van veranderingen in de buitenwereld. Maar meestal gebeurt het omgekeerde: we veranderen het verhaal en gaan daar vervolgens naar leven en handelen. De les is hier: een nieuw verhaal leidt tot nieuw gedrag. 

Bij iedere verandering hoort een veranderverhaal, een narrative of change. Verandering gaat over het mobiliseren van mensen, over het creëren van een beweging. En een beweging ontstaat als mensen ergens bij willen horen. 

Niemand wil veranderd worden, terwijl iedereen verandert. Waarom veranderen we? Omdat omdat het ons leven mooier, beter, rijker maakt. Omdat we altijd hetzelfde gewoon saai vinden. Daarom is een sterk narrative of change zo belangrijk: het moet mensen verleiden in het nieuwe verhaal te stappen, en onderdeel van de beweging te worden om zo een nieuwe werkelijkheid te bouwen.

“We ask for data. We believe in stories”. (Jeff Leinaweaver)

Wat deze keynote oplevert

  • inzicht in de kracht en noodzaak van verhalen
  • zin om goede verhalen te gaan bouwen en vertellen
  • concrete handvatten om sustainable stories te bouwen
  • inzicht in de relatie tussen een verhalen, rituelen, en magie

Lezing boeken?

Spreker | Walter Faaij
Taal | Nederlands / Engels
Duur | 15 – 90 minuten
Interactie | 10 – 500 mensen 
Optie | Uitbreiden tot een masterclass van een (halve) dag
Optie | Uitbreiden met ijsvuur


Neem contact op via onderstaand formulier