Lezingen · Innoveer als een antropoloog!

In deze lezing leer je dat innoveren makkelijker wordt als je een antropologische bril opzet. Omdat innovatie gaat over verandering, van een oude naar een nieuwe ordening, over onzekerheid in de tussenfase, maar ten diepste over mensen en waarom ze doen wat ze doen.

Innovatie is een reis in het onbekende. Oude zekerheden doen het niet meer, een nieuwe ordening is er nog niet. Innoveren vraagt om het actief loslaten van die zekerheden, om de bestaande systemen en processen te bevragen en te leren in tijden van onzekerheid. Antropologen noemen deze fase van niet-weten de liminale fase, het Ondertussen. Deze lezing helpt je anders te kijken naar verandering en innovatie, en gebruik te maken van de kracht van liminaliteit en de onzekerheid.

Innovatie gaat over mensen

Innovatie gaat ten diepste over mensen. Hoe zij betekenis geven aan hun wereld, hoe ze kijken naar producten, diensten, en welke emoties en relaties daarbij horen. Zou het niet geweldig zijn om de mensen voor wie je innoveert echt te begrijpen? Om van big data naar thick data te gaan? Om mensen vanuit een inside perspectief te begrijpen? De patronen in het doen en laten van organisaties te zien? Deze lezing zet je de bril van de antroplogie op en helpt je scherper te kijken en begrijpen.

 

Hoe bouw je een innovatiecultuur?

Innovatie gaat ook over het maken van verschil. Letterlijk. Over het bouwen van een andere, nieuwe werkelijkheid. De uitdaging voor organisaties en bedrijven is om een omgeving te scheppen waarin mensen zich vrij voelen gekke ideeën te opperen, nieuwe dingen te proberen, en waar nieuwe concepten kunnen rijpen. Kortom: het scheppen van een plek en een organisatiecultuur waar het veilig is voor verschil. Leren hoe je een cultuur bouwt waarin innovatie kan floreren?

LEAN en antropologie: een goed huwelijk

Innovatie gaat over het uitdagen van je eigen aannames, het testen van je plan en het aanpassen van je concept. Niet over werken met blueprint projectplannen en ivoren-toren-oplossingen, maar over oplossingen die zijn gebaseerd op echte problemen van echte mensen. Het combineren van LEAN en antropologisch, kwalitatief onderzoek levert thick data en diepgaand begrip van de mensen voor wie je innoveert.

Deze lezing geeft je:

  • inspiratie om anders te kijken naar innovatie en verandering.
  • een antropologisch perspectief op innovatie, big data en cultuur.
  • handvatten om het antropologische concept liminaliteit (het Ondertussen) te gebruiken voor je innovatieprogramma.
  • handvatten om te bouwen aan een innovatiecultuur.
  • methoden, tools en een bril om antropologisch onderzoek te doen en te combineren met LEAN.

Lezing boeken?

Spreker | Walter Faaij
Taal | Nederlands / Engels
Duur | 15 – 90 minuten
Interactie | 10 – 200 mensen 
Extra | Uit te breiden tot een masterclass van een (halve) dag
Contact | via formulier of walter@greenculturelab.com
Meer lezen | 4 reasons why innovation and anthropology are a perfect match


Neem contact op via onderstaand formulier