Building cultures of sustainability

Green Culture Lab helpt bedrijven en organisaties bij het verankeren van duurzaamheid in de vezels, de haarvaten, het DNA. Omdat duurzaamheid een cultuurvraagstuk is.

Verduurzaming is niet alleen een technologische en een business uitdaging, maar vraagt ook om een mindshift, gedrags- en cultuurverandering. Met inzichten en tools uit de corporate antropologie is het makkelijker cultuur veranderen.

Verduurzaming vraagt om het herzien van de standaard keuzes die in het systeem ingebakken zijn en die we allemaal heel logisch vinden. Gewoonten die zo volkomen logisch zijn voor een groep mensen dat ze cultuur zijn geworden: ‘zo doen wij dat hier’.

Dan is het handig de grammatica te begrijpen van hoe duurzaamheid en organisatiecultuur met elkaar samenhangen. En welke culturele vraagstukken en dilemma’s je daarbij hebt op te lossen. En misschien wel het allermoeilijkste: het vraagt om het veranderen van de ongeschreven regels.

Green Culture Lab helpt bedrijven en organisaties bij het bouwen van een duurzaamheidscultuur. Een organisatie verduurzamen is cultuur bouwen. Building cultures of sustainability.Laatste blog · 9 interventies om te bouwen aan een duurzaamheidscultuur

7 november 2018 ― De transitie naar een circulaire, duurzame samenleving gaat over cultuurverandering. De corporate antropologie biedt ons een aantal verandertools of cultuurinterventies die je kunnen helpen in het bouwen van zo’n cultuur met duurzaamheid in het DNA.

Lees het hele artikel


The sustainability revolution is in essence a revolution of culture ― Michiel Schwarz