Diensten · Dialoog

Een duurzame wereld vraagt om betere dialogen. Cultuur vormt zich in interactie en besluitvorming. Dan helpt het om 'rond' te vergaderen. Om naar iedereen te luisteren, om conflicten te overbruggen en de wijsheid van de minderheid benutten. Building cultures of sustainability.

Een duurzame wereld vraagt om meer dan technologische oplossingen een business case. Duurzaamheid gaat ook over houding, gedrag en een collectieve mindshift. Duurzaamheid gaat over het veranderen en bouwen van cultuur.

Cultuur vormt zich in interactie en besluitvorming

Twee belangrijke krachten in cultuurvorming zijn interactie en besluitvorming. In interactie geven met elkaar betekenis aan de wereld. Met het nemen en uitvoeren van onze besluiten staan we ieder moment van de dag voor de keus om de bestaande ordening te bevestigen of uitdagen.

De meeste interactie in organisaties is transactioneel. Kennis moet worden overgedragen, todo-lijsten moeten worden gemaakt en actiepunten moeten worden verdeeld. Deze interacties zijn er grotendeels op gericht de bestaande culturele ordening in stand te houden.

Om cultuur te veranderen is het essentieel dat mensen opnieuw betekenis geven aan hun wereld en de verandering. Dit soort gesprekken noemen antropologen transformationele en 'ronde' gesprekken, in tegenstelling tot de transactionele en 'vierkante' gesprekken. In deze transformationele gesprekken gaat het om het uitwisselen van de ideëen, en betekenisgeving met ruimte voor niet-weten en onzekerheid.

Het kampvuur als plek voor ontmoeting en interactie 

Voor tribes, families en organisaties is het kampvuur al duizenden jaren dé plek voor dialoog, uitwisseling en het nemen van wijze besluiten. Aan het kampvuur geven we betekenis aan de wereld en onze plek daarin. Aan het kampvuur praten we over de dingen die we echt belangrijk vinden, die ons blij maken en die ons zorgen baren. Luisteren we om elkaar te begrijpen in plaats van te overtuigen. Voelen we ons begrepen en gehoord.

Om tot goede oplossingen en besluiten te komen is het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt. Om andere stemmen en perspectieven uit te nodigen en om daar ook naar te luisteren. Om je ideëenrijkdom te vergroten en daarmee je gezamenlijke handelingsperspectief. Een kampvuurgesprek helpt om die wijsheid te verzamelen, zodat je wijze besluiten kunt nemen die gesteund worden door iedereen. Zodat je je duurzame ambities waar kunt maken.

Ik heb veel ervaring in het begeleiden en faciliteren van dit soort gesprekken, ben opgeleid tot facilitator van Kampvuurgesprekken en heb Deep Democracy level 1-4 gevolgd bij Human Dimensions.

Een voorbeeld

Stel, je bent een organisatie met torenhoge duurzame ambities. Je realiseert je dat je die ambities (en de gestelde doelen) niet alleen kunt bereiken, maar dat je de hulp nodig hebt van de hele organisatie. Daarvoor heb je de hulp nodig van alle medewerkers en moet je samenwerken met klanten, leveranciers en allerlei andere stakeholders en ketenpartners.

En al die mensen, teams, afdelingen en organisaties komen ergens anders vandaan, hebben een andere achtergrond, en hebben andere (soms tegengestelde)belangen. En iedereen interpreteert duurzaamheid anders. Dan liggen machtspolitiek sabotage en allerlei vormen van gedoe op de loer. Met als resultaat dat het allang niet meer over duurzaamheid gaat. De oplossingen? Een kampvuurgesprek, een duurzame dialoog.

Over IJSvuur

In 2010 woonde ik drie maanden op Groenland en onderzocht de impact van klimaatverandering op de levens van mensen en op de samenleving. Deze ervaring raakte mij diep en daarom doe ik nu wat ik doe: bijdragen aan het verankeren van duurzaamheid in het DNA en de cultuur van bedrijven en organisaties.

 

Daarom heb ik een dialoogvorm ontwikkeld rondom een brok smeltend ijs. Het ijsblok staat symbool voor het smeltende ijs op Groenland en voor het kampvuur waar tribes zich al duizenden jaren verzamelen, lief en leed delen en wijze besluiten nemen.

Daarom daag ik je uit om als team, afdeling of organisatie een gesprek te hebben rond het ijsvuur. Een dialoog over wat duurzaamheid betekent voor jullie organisatie. Een gesprek waarin je plannen maakt om duurzaamheid in het DNA van je organisatie te krijgen. Om te besluiten hoe je bouwt aan een culture of sustainability. Duurzaamheid gaat over cultuurverandering.


Neem contact op via onderstaand formulier